WWW.WYZWANIA.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
WYZWANIA DLA GOSPODAREK
I ORGANIZACJI W XXI WIEKU
Aktualna edycja | Formularz | Facebook | Inne inicjatywy | Kontakt | 

Formularz zgłoszeniowy
II EDYCJA
Start
O Konferencji
Cele
Komitet Organizacyjny
Kalendarium
Publikacja
SYSTEM KONFERENCYJNY
Opis systemu konferencyjnego
Dostęp do systemu
Wgraj plik
SERIA WYDAWNICZA
O serii wydawniczej
Zaproszenia do publikacji
Wymagania edytorskie
INNE CYKLE KONFERENCYJNE
Zarządzanie procesowe
CSR
Czas na rozwój
Kapitał ludzki
ARCHIWUM
I edycja
II edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Facebook
Kontakt
Formularz zgłoszeniowy
FORMA UCZESTNICTWA
Forma uczestnictwa*:
DANE OSOBOWE
Stopień/Tytuł*:mgr
dr
dr hab.
prof.ndzw.dr hab.
prof.zw. dr hab.
Imię*:
Nazwisko*:
AFILIACJA
Uczelnia*:
Wydział*:
Jednostka organizacyjna*:
Adres (ulica, numer)*:
Adres (kod, miejscowość)*:
Faktura-opcje*:potrzebuję fakturę
nie potrzebuję faktury
ADRES DO FAKTURY (Uwaga! Faktury zostaną wystawione na dane płatnika, tzn. na dane wynikające z dokonanego przelewu. Nie ma możliwości wystawienia faktury na dane innego podmiotu - stąd pola w poniższej sekcji nieobowiązkowe)
Nazwa instytucji/firmy:
Adres (ulica, numer):
Adres (kod, miejscowość):
NIP:
KONTAKT
Telefon komórkowy*:
e-mail*:
REFERAT
Tytuł pracy*:wybierających opcję uczestnictwa bez publikacji prosimy o wpisanie w treści pola 'nie dotyczy'
Deklaracja chęci
wygłoszenia referatu*:
chcę wygłaszać referat
nie chcę wygłaszać referatu
wybrałem opcję publikacja bez uczestnictwa
WSPÓŁAUTORZY PRACY (według wzorca: dr Jan Kowalski)
Współautor 1:
Współautor 2:
Współautor 3:
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż związany z podawaną afiliacją)
Nazwa podmiotu 1:
Nazwa podmiotu 2:
Adres (ulica, numer):
Adres (kod, miejscowość):
Na skróty
Data aktualnej Konferencji: 2018.03.16

Kalendarium:
2018.02.28 - zgłoszenie
2018.03.02 - opłata
2018.03.02 - referat

Rejestracja:

formularz zgłoszeniowy

Kontakt e-mail:

kontakt@wyzwania.kzkl.eu


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl