WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Moduły na Zarządzaniu
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Moduły na Zarządzaniu
Studenci kierunku "Zarządzanie" mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:
 • na I stopniu moduł "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
 • na II stopniu moduł "HR Biznes Partner".
Oferta modułu "Zarządzanie zasobami ludzkimi":
 • Ocenianie pracowników (4 sem. 15 h.) - koordynator: dr Karolina Drela,
 • Planowanie i pozyskiwanie pracowników (4 sem. 15 h.) - koordynator: dr Aneta Sokół,
 • Motywowanie pracowników (5 sem. 15 h.) - koordynator: dr Agnieszka Malkowska,
 • Rozwój pracowników (5 sem. 15 h.) - koordynator: dr Magdalena Kogut-Jaworska,
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami (6 sem. 15 h.) - koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska,
 • Zarządzanie różnorodnością (6 sem. 15 h.) - koordynator: dr Jarosław Poteralski.
Oferta modułu "HR Biznes Partner":
 • Komunikacja interpersonalna (2 sem. 15 h.) - koordynator: dr Agnieszka Malkowska,
 • Konflikty w organizacji (2 sem. 15 h.) - koordynator: dr Karolina Drela,
 • Coaching i mentoring (3 sem. 15 h.) - koordynator: dr Aneta Sokół,
 • Zarządzanie stresem (3 sem. 15 h.) - koordynator: dr Karolina Drela,
 • Controling i audyt personalny (4 sem. 15 h) - koordynator: dr Aneta Sokół.
Polecamy ofertę dydaktyczną do wyboru w naszej Katedrze!