WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

I edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
I edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w I Konferencji Naukowej

z cyklu: Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku

pt. Zarządzanie procesami kadrowymi w organizacji

Szczecin, 09.12.2016 r.


Cele
  • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
  • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką Konferencji;
  • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką Konferencji.
Kalendarium
  • do 30.11.2016 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
  • do 04.12.2016 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
  • do 05.12.2016 - przesłanie programu Konferencji
  • 09.12.2016 - Konferencja
Komitet Organizacyjny
  • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

  • Dr hab. Marek Kunasz
  • Dr hab. Patrycja Zwiech