WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

II edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
II edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w II Konferencji Naukowej

z cyklu: Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku

pt. Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Szczecin, 17.03.2017 r.


Cele
 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką Konferencji;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką Konferencji.
Kalendarium
 • do 03.03.2017 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • do 03.03.2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 03.03.2017 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 10.03.2017 - przesłanie programu Konferencji
 • 17.03.2017 - Konferencja
Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Marek Kunasz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Dr hab. Patrycja Zwiech
Publikacja
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 03.03.2017 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.