WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

III edycja
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
III edycja
CYKLE KONFERENCYJNE:

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - podejście interdyscyplinarne Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii
Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania

I edycja | II edycja | III edycja | IV edycja | Wykaz konferencji | 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Konferencji Naukowej

z cyklu: Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku

Szczecin, 16.03.2018 r.


Cele
 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką Konferencji;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką Konferencji.
Kalendarium
 • do 28.02.2018 - nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji) wraz z tytułem artykułu.
 • do 02.03.2018 - uiszczenie opłaty konferencyjnej
 • do 02.03.2018 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
 • do 09.03.2018 - przesłanie programu Konferencji
 • 16.03.2018 - Konferencja
Komitet Organizacyjny
 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, menedżer Konferencji

 • Dr hab. Marek Kunasz
 • Dr hab. Patrycja Zwiech
Publikacja
 • Nadesłane teksty referatów po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną zamieszczone w:
  • czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (obecnie 9 pkt na liście ministerialnej),
  • recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii 'Gospodarka i Organizacja'.
 • Wyboru formy publikacji swojej pracy dokonuje Autor podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego,
 • Plik referatu w formacie .doc należy do dnia 02.03.2018 przesłać:
  • za pośrednictwem formularza 'Wgraj plik' (podając swoje hasło dostępowe do systemu)
  • na adres e-mail: referaty@polecamy.kzkl.eu.
Opłata
 • Opcje opłaty konferencyjnej:

  • uczestnictwo z publikacją w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (700 zł)
  • uczestnictwo z publikacją w monografii z serii 'Gospodarka i Organizacja' (250 zł)
  • uczestnictwo bez publikacji (250 zł)
  • publikacja w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' bez uczestnictwa w Konferencji (600 zł)
  • publikacja w monografii z serii 'Gospodarka i Organizacja' bez uczestnictwa w Konferencji (250 zł)

 • Każdy współautor artykułu uczestniczący w Konferencji powinien wnieść pełną opłatę za uczestnictwo z publikacją.
 • Uwaga! W przypadku artykułu współautorskiego dodatkowa opłata za egzemplarz dla współautora wynosi 100 zł.
 • Odnotowanie wpłaty na koncie Organizatora jest podstawą rozpoczęcia procesu recenzji wydawniczej. Nie przewiduje się zwrotów w przypadku rezygnacji Autora. Opłata za artykuł, który nie otrzymał pozytywnych recenzji, nie podlega zwrotowi.
 • Uprzejmie informujemy, że faktury zostaną wystawione na dane płatnika, tzn. na dane wynikające z dokonanego przelewu. Nie ma możliwości wystawienia faktury na dane innego podmiotu.

 • Przelewu opłaty należy dokonać na konto w Alior Banku o numerze:

  11 2490 0005 0000 4600 7278 7088

  z dopiskiem w tytule zapłaty 'PRZEDS - imię i nazwisko'.

 • Adres odbiorcy przelewu:

  Fundacja 'Forum Gryf'
  ul. Hrubieszowska 28/9
  71-047 Szczecin
  NIP: 851-29-27-804