Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice, M.Młokosiewicz (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, ...
Monografia: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice

M.Młokosiewicz (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 507 Pobrań: 0