CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: CSR - społeczny wymiar działalności bizn ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: CSR - społeczny wymiar działalności bizn ...
Monografia: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 544 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Autorzy monografii rozpatrują zagadnienia pozwalające przybliżyć problematykę CSR z perspektywy jej społecznego wymiaru. Znaczna część zawartych w opracowaniu treści teoretycznych, opartych na literaturze przedmiotu (krajowej i zagranicznej) uzupełniona została kwantyfikacją rozpatrywanych zagadnień. Monografia składa się z 9 rozdziałów przygotowanych przez pracowników polskich ośrodków naukowych.

SPIS TREŚCI:
  • Ethical aspects of corporate social responsibility (Ewa Mazur-Wierzbicka, Anna Horodecka), s. 7-22.
  • The meaning of the concept of human nature in the organization and ethical concepts supporting CSR (Anna Horodecka, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 23-42.
  • Wybrane aspekty etycznego zarządzania zasobami ludzkimi (Sandra Misiak), s. 43-54.
  • CSR a funkcja personalna na przykładzie subfunkcji szkoleniowej (Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 55-72.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy jako jeden z integralnych składników CSR (Anna Turczak), s. 73-88.
  • Jakość pracy w koncepcji CSR (Patrycja Zwiech), s. 89-104.
  • Psychiczne i społeczne stresory w miejscach pracy w Polsce - prezentacja zjawiska w ujęciu geograficznym i w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (Marta Młokosiewicz), s. 105-118.
  • Wspieranie rodzicielstwa jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (Anna Turczak), s. 119-134.
  • Odpowiedzialność społeczna sektora rolno-spożywczego w aspekcie dbałości o zdrowie społeczeństwa i jakość środowiska naturalnego (Piotr Burczyk, Renata Gamrat, Elżbieta Dusza, Małgorzata Gałczyńska, Ewa Mazur-Wierzbicka), s. 135-150.