Procesy w organizacji - wybrane aspekty, E.Mazur-Wierzbicka
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Procesy w organizacji - wybrane aspekty ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Procesy w organizacji - wybrane aspekty ...
Monografia: Procesy w organizacji - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 560 Pobrań: 0
NOTKA O MONOGRAFII

Współcześnie przedsiębiorstwa działają w warunkach permanentnej zmiany, turbulentnym otoczeniu, wzrostu oczekiwań i wymagań ze strony klientów co sprawia, że aby być konkurencyjnymi, aby utrzymać swoją pozycję na rynku powinny poszukiwać nowych sposobów wzrostu efektywności działania oraz ukierunkować się na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich jest podejście procesowe będące obecnie silnie rozwijającym się trendem zarządzania. Dzięki niemu możliwe jest przełożenie celów strategicznych organizacji na cele procesów, zaspokojenie potrzeb klientów, obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, jak również na podniesienie jakości oraz skrócenie czasu realizacji zadań. Niniejsza publikacja poświęcona jest wybranym aspektom poszczególnych procesów, jakie zachodzą, mogą zachodzić w organizacji. Problematyka zawarta w poszczególnych rozdziałach ukazuje podejście procesowe zarówno od strony metodologicznej, metodycznej, teoretycznej, jak i tej, dotyczącej praktyki gospodarczej.

SPIS TREŚCI:
  • Struktura zarządzania procesowego (E.Błońska), s. 9-18.
  • Wybrane aspekty procesu zarządzania technologiami (E.Krawczyk-Dembicka, W.Urban), s. 19-32.
  • Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie (Z.Gródek-Szostak, D.Kajrunajtys, A.Chęcińska-Zaucha), s. 33-46.
  • Algorytm badania elastyczności procesów produkcyjnych (P.Rewers, J.Trojanowska, P.Chabowski), s. 57-68.
  • Zarządzanie nowoczesnym procesem przetwarzania odpadów biodegradowalnych (200201) (M.Gotowska, K.Świerzyńska), s. 69-82.
  • Doskonalenie procesu zarządzania reklamacjami w systemie zarządzania jakością (A.Szkiel), s. 83-98.
  • Analiza procesów w porcie morskim na przykładzie Portu Szczecin (K.Korzonek, T.Uhl), s. 99-110.
  • Metodyka pomiaru zrównoważenia logistyki dla przedsiębiorstw sektora gospodarki żywnościowej na bazie koncepcji LSR - ujęcie procesowe (K.Wajszczuk), s. 111-128.