Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy, K. Włodarczyk, W. Jarecki
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Kompetencje pracowników z Ukrainy na zac ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Kompetencje pracowników z Ukrainy na zac ...
Monografia: Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy

K. Włodarczyk, W. Jarecki

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Wejść: 517 Pobrań: 0