Practical aspects of self-employment of women. Insights from the Polish market, S.Misiak-Kwit
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Praca: Practical aspects of self-employment of ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Practical aspects of self-employment of ...
Monografia: Practical aspects of self-employment of women. Insights from the Polish market

S.Misiak-Kwit

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

Wejść: 513 Pobrań: 0