Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania, M.Młokosiewicz, K.Włodarczyk (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Praca: Kształtowanie i rozwój kompetencji praco ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Kształtowanie i rozwój kompetencji praco ...
Monografia: Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania

M.Młokosiewicz, K.Włodarczyk (red.)

Exit, Warszawa 2020.

Wejść: 395 Pobrań: 0