Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki, K.Włodarczyk, P.Zwiech (red.)
 
WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

Praca: Kształtowanie relacji w biznesie i admin ...
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Praca: Kształtowanie relacji w biznesie i admin ...
Monografia: Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki

K.Włodarczyk, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 375 Pobrań: 0