WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024! | Konkurs asystent! | 

Wszystkie publikacje
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry

Konkurs asystent!
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji

Konferencja Kapitał ludzki 2024!
Wszystkie publikacje
Wszystkie publikacje | Seria Gospodarowanie kapitałem ludzkim | Seria Zarządzanie procesami w teorii i praktyce | Seria Gospodarka i organizacja | Monografia: Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 589 Pobrań: 0
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 560 Pobrań: 0
Monografia: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 575 Pobrań: 0
Monografia: CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

E. Mazur-Wierzbicka

Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.

Wejść: 600 Pobrań: 0
Monografia: Determinants and consequences of entrepreneurship in Poland. Theoretical approach

S.Misiak-Kwit

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

Wejść: 553 Pobrań: 0
Monografia: Entrepreneurship and human capital in theory and pratice. Chosen aspects

S.Misiak-Kwit

Volumina, Szczecin 2015.

Wejść: 593 Pobrań: 0
Redakcja naukowa: Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi - wybrane aspekty

M.Kunasz, S.Misiak-Kwit

, 2021.

Wejść: 568 Pobrań: 0
Monografia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 554 Pobrań: 0
Monografia: Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim - raport z badań

M.Kunasz

Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010.

POBIERZ PUBLIKACJĘ  

Wejść: 538 Pobrań: 0
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 591 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki - rozwój ku wartościom

M.Młokosiewicz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 542 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego

K.Drela, A.Malkowska, J.Zieziula

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

Wejść: 533 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji. Wybrane problemy

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2015.

Wejść: 543 Pobrań: 0
Monografia: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - problemy i wyzwania

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.)

Exit, Warszawa 2020.

Wejść: 529 Pobrań: 0
Monografia: Kompetencje pracowników z Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy

K. Włodarczyk, W. Jarecki

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Wejść: 541 Pobrań: 0
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 533 Pobrań: 0
Monografia: Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania

M.Młokosiewicz, K.Włodarczyk (red.)

Exit, Warszawa 2020.

Wejść: 580 Pobrań: 0
Monografia: Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki

K.Włodarczyk, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 554 Pobrań: 0
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 537 Pobrań: 0
Monografia: Mikro i makro aspekty gospodarowania

K.Włodarczyk

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 566 Pobrań: 0
Monografia: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 564 Pobrań: 0
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 544 Pobrań: 0
Monografia: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 553 Pobrań: 0
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2014.

Wejść: 552 Pobrań: 0
Monografia: Practical aspects of self-employment of women. Insights from the Polish market

S.Misiak-Kwit

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

Wejść: 544 Pobrań: 0
Monografia: Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 556 Pobrań: 0
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 556 Pobrań: 0
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 534 Pobrań: 0
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 532 Pobrań: 0
Monografia: Procesy w organizacji - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka

Zapol, Szczecin 2016.

Wejść: 560 Pobrań: 0
Monografia: Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP

M.Kunasz

Printgroup, Szczecin 2009.

Wejść: 557 Pobrań: 0
Monografia: Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych

J.Poteralski (red.)

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Wejść: 604 Pobrań: 0
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 563 Pobrań: 0
Monografia: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 548 Pobrań: 0
Monografia: Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice

M.Młokosiewicz (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 537 Pobrań: 0
Monografia: Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises

P.Zwiech (red.)

Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Wejść: 582 Pobrań: 0
Monografia: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii

E.Mazur-Wierzbicka, D.Janczewska (red.)

Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2019.

Wejść: 524 Pobrań: 0
Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 573 Pobrań: 0
Monografia: Tworzenie kapitału społecznego: postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy

M.Młokosiewicz (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 544 Pobrań: 0
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 549 Pobrań: 0
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 557 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne problemy kadrowe

W.Jarecki (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 545 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 569 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - Społeczna odpowiedzialność biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Szczecin 2019.

Wejść: 559 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw - kapitał ludzki, kapitał intelektualny i informacja

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2018.

Wejść: 572 Pobrań: 0
Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 706 Pobrań: 0
Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2012.

Wejść: 558 Pobrań: 0
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka

Volumina, Szczecin 2013.

Wejść: 524 Pobrań: 0
Monografia: Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku

P.Zwiech, A.M.Migdał (red.)

Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2020.

Wejść: 551 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne

A.Sokół, K.Słupińska, K.Drela, M.Kogut-Jaworska

CeDeWu, Warszawa 2020.

Wejść: 503 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego

M.Kunasz

Volumina, Szczecin 2016.

Wejść: 501 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.

KUP PUBLIKACJĘ

Wejść: 472 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech

Volumina, Szczecin 2017.

Wejść: 567 Pobrań: 0
Monografia: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.

Wejść: 483 Pobrań: 0
Monografia: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne

P.Zwiech (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 510 Pobrań: 0
Monografia: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty społeczne

P.Zwiech (red.)

Economicus, Szczecin 2013.

Wejść: 486 Pobrań: 0