WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Aneta Sokół
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Aneta Sokół
Pokój: 603
Telefon: 91 4443483
E-mail: aneta.sokol@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • kreatywność,
 • zarządzania kreatywnością w organizacji,
 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
 • fuzje i przejęcia,
 • polityka gospodarcza,
 • polityka regionalna,
 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Najważniejsze publikacje:
 • A.Sokół, (2020), Empirical verification of the importance of economic knowledge in the development of creativity of creative employees, Procedia Computer Science, Vol. 176, s. 1684-1692.
 • I.Figurska, A.Sokół, (2020), Potential of creative knowledge of workers and their development in a sustainable organisation, European Research Studies Journal, Vol. 23 special issue 1, s. 628-650.
 • A.Sokół, (2019), Empirical verification of the relationship between creative life orientations of the creative class and the creative city, GeoScape, Vol. 13, Iss. 1, s. 79-85.
 • A.Sokół, (2019), National economic culture and creative life orientations versus creative sector, Hradec Kralove-Vilnus.
 • A.Sokół, K.Słupińska, (2019), Creative management of the advertising form and content, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 7, No. 2, s. 842-861.
 • I.Figurska, A.Sokół, (2017), Creativity as one of the core competencies of studying knowledge workers, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 5, No. 1, s. 23-35.
 • K.Peszko, A.Sokół, (2016), Twórczość i kreatywność w mediach reklamowych - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Volumina, Szczecin.
 • A.Sokół, (2015), Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcja, metody, narzędzia, CeDeWu, Warszawa.
 • A.Sokół, A.Gozdek, M.Blaškova, I.Figurska, (2015), Organisational climate of higher education institutions and its implications for the development of creativity, Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, Vol. 182, s. 279-288.
 • A.Sokół, A.Gozdek, I.Figurska, (2015), The importance of teacher leadership in shaping the creative attitudes of students, 7th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015). National and Kapodistrian University of Athens on February 05-07, 2015, in Greece. Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal.
 • I.Figurska, A.Sokół, (2014), Optimization of knowledge management processes through benchmarking in organizations in Poland, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5, No 27, s. 235-246.
Profile naukowe: