WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

mgr Martyna Kostrzewska
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
mgr Martyna Kostrzewska
Pokój: 613
Telefon: 91 4443202
E-mail: martyna.kostrzewska@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • rekrutacja pracowników przy wykorzystaniu mediów społecznościowych,
 • komunikacja z pracownikami w mediach społecznościowych,
 • nowoczesne narzędzia IT w procesie rekrutacji,
 • media społecznościowe w zarządzaniu,
 • sprzedaż produktów i usług w Internecie,
 • pozyskiwanie klientów przy użyciu mediów społecznościowych.
Najważniejsze publikacje:
 • M.Kostrzewska, (2022), Facebook w kontekście komunikacji marketingowej lokalnych przedsiębiorstw ze Szczecina - na podstawie badań własnych, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanitas. Zarządzanie.
 • M.Kostrzewska, (2021), Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta : przykład Szczecina, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanitas. Zarządzanie.
 • M.Kostrzewska, M. Kowalska, K. Petlaj, (2021), The significance and evaluation of selected online communication tools : a comparative analysis of young consumers from Poland, Croatia and China, Problemy zarządzania, vol. 19 no. 1 (91), s.91-107.
 • M.Kostrzewska, (2020), Ocena wizerunku miasta - na podstawie opinii mieszkańców Szczecina, Przegląd Zachodniopomorski.
 • M.Kostrzewska, D. Wrukowska, (2020), Preferencje zakupowe online polskiego i chińskiego konsumenta - analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanitas. Zarządzanie.
 • M.Kostrzewska. D. Wrukowska, (2020), Ryzyko konsumenckie w procesie zakupów online w latach 2017-2019, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanitas. Zarządzanie.
 • M.Kostrzewska. D. Wrukowska, (2020), Senior w mediach społecznościowych, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanitas. Zarządzanie.
 • M.Kostrzewska, (2020), Social media in the context of marketing innovations - based on own research among service companies from Szczecin, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 • M.Kostrzewska, D. Wrukowska (2019), Measuring customer satisfaction in the e-service market, Advances in Business-Related Scientific Research Journal, vol. 10 nr 2, s.57-69.
 • M.Kostrzewska, (2019), Metoda simpleks na przykładzie problemu decyzyjnego przedsiębiorstwa produkującego panele solarne, Firma i Rynek, nr 2 (56), s.73-83.
 • M.Kostrzewska, (2019) Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe, Idea Knowledge Future.
Profile naukowe: