WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

mgr Ewelina Konarska-Michalczyk
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
mgr Ewelina Konarska-Michalczyk
Pokój: 613
Telefon: 91 4443202
E-mail: ewelina.konarska-michalczyk@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • employer branding,
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu oraz administracji,
 • zarządzanie sobą, czasem, kreatywnością,
 • coaching,
 • socjologia zachowań ludzkich,
 • sytuacja społeczno-ekonomiczna i zarządzanie sobą przez Polki będące na migracji,
 • sytuacja osób młodych, cudzoziemców, kobiet oraz osób wysoko wrażliwych na rynku pracy,
 • analiza statystyczna,
 • rekrutacja oraz komunikacja z pracownikami przy wykorzystaniu mediów społecznościowych,
 • design thinking,
 • psychologia
 • kulturoznawstwo i turystyka.
Najważniejsze publikacje:
 • E. Konarska-Michalczyk, (2022), Podobieństwa i różnice w podejściu do zasobów ludzkich w jednostkach biznesowych i administracji publicznej, w: M.Budnik-Minierska, D.Kobylański, R.Stachyra (red.), Prawo i administracja, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź.
 • E. Konarska-Mich?alczyk, (2022), Employer Branding w jednostkach administracyjnych oraz biznesowych w Polsce oraz w Niemczech, w: Nowe trendy w badaniach naukowych, edycja 5.
 • E. Konarska-Michalczyk, (2020), Innowacje społeczne oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach administracyjnych, w: K.Błoński, A.Smalec (red.), Działania marketingowe organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • E. Konarska-Michalczyk, J.Betiuk, K.Dmitrowicz-Życka, G.Galant, M.Gumiński, M.Huet, M.Jaśków, K.Klapczyńska, M.Kwiatkowska, A.Malesza, M.Orczykowska, U.Orzechowska, I.Próchnicka, (2019), Nauka i Technika 2017, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin.
 • E. Konarska-Michalczyk, (2018), Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2017, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.
 • E. Konarska-Michalczyk, K.Dmitrowicz-Życka, A.Malesza, M.Orczykowska, U.Orzechowska, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, (2018), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • E. Konarska-Michalczyk, (2018), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2014-2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Szczecin.
 • E. Konarska-Michalczyk, (2018), Migration of young people from Poland, w: D.Paula C.Vancea, R.M.Zaharia (red.), The International E-Conference "Enterprises in the Global Economy2018" 4th October 2018, Filodiritto Publisher, Bologna.
 • E. Konarska-Michalczyk, (2018), Badanie innowacji w wybranych jednostkach administracji publicznej w Polsce, Prace Eksperymentalne, Zakład Wydawnictw Statystycznych
 • E. Konarska-Michalczyk, M.Mojsiewicz, (2017), Polityka społeczna a migracje zagraniczne w województwie zachodniopomorskim, w: J.Hrynkiewicz, A.Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • E. Konarska-Michalczyk, (2017), Specyfika sytuacji demograficznej w aspekcie struktury identyfikacji narodowościowej, językowej oraz wyznaniowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na tle Polski, w: J.Hrynkiewicz, A.Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
Profile naukowe: