WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

mgr Izabela Osek
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
mgr Izabela Osek
Pokój: 610
Telefon: 91 4443136
E-mail: izabela.osek@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • zarządzanie mediami,
  • rynek medialny,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu.
Najważniejsze publikacje:
  • I. Osek, (2020), Local but remarkable - Pasztecik Szczeciński case study, w: T. Bernat, A. Gąsior (red.), Microeconomics Theory and Practice. A Case Study Approach, Wydawnictwo SIZ, Łódź, s. 56.
  • I. Osek, (2020), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach medialnych - wyzwania czasu pandemii, w: J. Duda, T. Bernat (red.), Nauka, biznes, gospodarka: kierunki współpracy, Wydawnictwo SIZ, Rzeszów, s. 89-107.
  • I. Osek, (2021), Przywództwo w przedsiębiorstwie medialnym - wybrane aspekty, w: K.Piech (red.), Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, s. 136-142.
  • E. Mazur-Wierzbicka, I. Osek, Społeczna odpowiedzialność biznesu w organizacjach medialnych na przykładzie Telewizji Polsat, w: P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba (red.), Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-Rzeszów, s. 81-92.
  • I. Osek, (2022), Przedsiębiorstwa medialne dobry konwergencji mediów wobec współczesnych rynkowych wyzwań, w: M.Kunasz (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Volumina, Szczecin.
Profile naukowe: