WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Karolina Drela
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Karolina Drela
Pokój: 617
Telefon: 91 4443196
E-mail: karolina.drela@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kapitał ludzki
 • rynek pracy i bezrobocie
 • przedsiębiorczość
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • gospodarka regionalna i światowa
Najważniejsze publikacje:
 • K.Drela, A.Malkowska, A.Bera, A.Tokarz-Kocik, (2021), Instruments for Managing the EU Labour Market in the Face of the COVID-19 Crisis, European Research Studies Journal, vol. 24 iss.
 • A.Bera, K.Drela, A.Malkowska, A.Tokarz-Kocik, (2020), Mitigating risk of the tourism sector in the European Union member states during the covid-19 pandemic, European Research Studies Journal, vol. 23 iss. 4.
 • K.Drela, (2020), Sustainable management of human resources in enterprises as an example of sustainable development, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, No. 61 (133).
 • K.Drela, A.Malkowska, J.Zieziula, (2020), Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • A.Sokół, K.Słupińska, K.Drela, M.Kogut-Jaworska, (2020), Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych: aspekty teoretyczne i empiryczne, CeDeWu, Warszawa.
 • K.Drela, A.Malkowska, (2020), Management in the modern organisation: motivating for work as a function of human resource management, w: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).
 • K.Drela, (2020), Sustainable human resource management as an element of corporate social responsibility (CSR) strategy in innovative enterprises: the economic, social and environmental depiction, w: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).
 • K.Drela, A.Malkowska, (2020), The Issues Concerning the Management of Cross-Border EU Projects During the Covid-19 Pandemic, w: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).
 • K.Drela (2020), Stress Management Strategies And COVID-19 Pandemic, w: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).
 • K.Drela, A.Malkowska, J.Zieziula, (2019), Handel zagraniczny : obroty towarowe i usługowe Polski w ujęciu regionalnym : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • A.Sokół, K.Drela, A.Gozdek, (2019), The importance of social competences for the development of creative organisations, w: Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Intrepreneurship and Sustainability.
 • K.Drela, A.Sokół, (2019), The influence of the labour market on the development of creative professions in sector creative, in: Double-blind peer-reviewed proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2019.
Profile naukowe: