WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Magdalena Kogut-Jaworska
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Magdalena Kogut-Jaworska
Pokój: 612
Telefon: 91 4443118
E-mail: magdalena.kogut-jaworska@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzanie publiczne (zarządzanie w sektorze publicznym),
 • wsparcie publiczne,
 • innowacyjność,
 • inwestycje,
 • rozwój regionalny i lokalny,
 • polityka klimatyczna,
 • polityka energetyczna,
 • finanse Unii Europejskiej,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • zarządzanie zmianą.
Najważniejsze publikacje:
 • M.Kogut-Jaworska, J.Zawora, (2020), Działalność inwestycyjna samorządowych województw w Polsce, Spatium, Radom.
 • M.Kogut-Jaworska, A.Smalec, (2018), Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym. Wybrane aspekty zarządzania i finansowania, EduLibri, Kraków.
 • K.Brzozowska, M.Gorzałczyńska-Koczkodaj, M.Kogut-Jaworska, M.Szaja, (2018), Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego, EduLibri, Kraków.
 • J.Zawora, M.Kogut-Jaworska, A.Jachowicz, (2017), Działalność inwestycyjna gmin w Polsce, Spatium, Radom.
 • K.Brzozowska, M.Gorzałczyńska-Koczkodaj, M.Kogut-Jaworska, M.Zioło, (2014), Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 • M.Kogut-Jaworska, A.Szewczuk, M.Zioło, (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, CH. Beck, Warszawa.
 • M.Kogut-Jaworska, (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 • M. Kogut-Jaworska (co-author), (2008), Bank and Financial Servicing of territorial self-government units, co-editors: B. Filipiak i S. Flejterski, CeDeWu, Warsaw,
 • A.Szewczuk, M.Kogut-Jaworska, M.Zioło, (2005), Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, Finanse, procedury, FnUS, Szczecin.
Profile naukowe: