WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2024 | 

dr Alicja Nerć-Pełka
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2024!
dr Alicja Nerć-Pełka
Pokój: 603
Telefon: 91 4443483
E-mail: alicja.nerc-pelka@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
 • zarządzaniem procesami,
 • zarządzaniem kadrami,
 • logistyka,
 • zarządzaniem łańcuchem dostaw.
Najważniejsze publikacje:
 • A.Nerć-Pełka, (2009), Innowacyjność w łańcuchach dostaw LNG, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki nr 10.
 • A.Nerć-Pełka, M.Frankowska, (2010), Information support for retail company based on Castorama Polska example, w: Scientific Monograph Collection, Information technology in management and marketing, (red.) M. Kubina, EDIS, Ziline.
 • A.Nerć-Pełka, (2010), Wybór dostawcy skroplonego gazu ziemnego dla Polski, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki, nr 9.
 • A.Nerć-Pełka, (2010), Relationships in supply chain, Scientific Journal, Service Management vol. 6.
 • A.Nerć-Pełka, (2010), Narzędzia wspierające orientację procesową w łańcuchach dostaw, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki, nr 11.
 • A.Nerć-Pełka, A.Wysocka, (2012), Logistyka i transport a wyzwania współczesnej gospodarki, Zeszyty Naukowe US, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 27.
 • A.Nerć-Pełka, (2011), Systemy automatycznego pozyskiwania danych w przedsiębiorstwach gazu ziemnego, Logistyka nr 3.
 • A.Nerć-Pełka, (2011), Współczesne tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki nr 14.
 • A.Nerć-Pełka, (2012), Współczesne wyzwania logistyczne wobec zarządzania transportem, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki, nr 17.
Profile naukowe: