WWW.WYZWANIA.KZKL.EUKONFERENCJA NAUKOWA
WYZWANIA DLA GOSPODAREK
I ORGANIZACJI W XXI WIEKU
Aktualna edycja | Formularz | Kontakt | 

Opłata
III EDYCJA
Aktualności
O Konferencji
Formularz zgłoszeniowy
Cele
Komitet Organizacyjny
Kalendarium
Publikacja
Opłata
Wgraj plik!

ARCHIWUM
I edycja
II edycja
III edycja
Aktualna edycja
KONTAKT
Kontakt
Opłata
 • Opcje opłaty konferencyjnej:

  • uczestnictwo z publikacją w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' (700 zł)
  • uczestnictwo z publikacją w monografii z serii 'Gospodarka i Organizacja' (250 zł)
  • uczestnictwo bez publikacji (250 zł)
  • publikacja w czasopiśmie 'Marketing i Rynek' bez uczestnictwa w Konferencji (600 zł)
  • publikacja w monografii z serii 'Gospodarka i Organizacja' bez uczestnictwa w Konferencji (250 zł)

 • Każdy współautor artykułu uczestniczący w Konferencji powinien wnieść pełną opłatę za uczestnictwo z publikacją.
 • Uwaga! W przypadku artykułu współautorskiego dodatkowa opłata za egzemplarz dla współautora wynosi 100 zł.
 • Odnotowanie wpłaty na koncie Organizatora jest podstawą rozpoczęcia procesu recenzji wydawniczej. Nie przewiduje się zwrotów w przypadku rezygnacji Autora. Opłata za artykuł, który nie otrzymał pozytywnych recenzji, nie podlega zwrotowi.
 • Uprzejmie informujemy, że faktury zostaną wystawione na dane płatnika, tzn. na dane wynikające z dokonanego przelewu. Nie ma możliwości wystawienia faktury na dane innego podmiotu.

 • Przelewu opłaty należy dokonać na konto w Alior Banku o numerze:

  11 2490 0005 0000 4600 7278 7088

  z dopiskiem w tytule zapłaty 'PRZEDS - imię i nazwisko'.

 • Adres odbiorcy przelewu:

  Fundacja 'Forum Gryf'
  ul. Hrubieszowska 28/9
  71-047 Szczecin
  NIP: 851-29-27-804

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl